НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 28 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обична акција