БЛОК ТРАНСАКЦИИ
четврток, 28 јуни 2018
Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на: Стопанска Банка АД Битола Шифра: SBT Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален Пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 3.000 ДЕН. Количина: 2.854 % од основната главнина: 0,73% Цена по акција (во денари): 2.100,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.993.400,00 Мермерен Комбинат АД Прилеп Шифра: MERM Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален Пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 1 ЕУР Количина: 21.151 % од основната главнина: 0,45% Цена по акција (во денари): 1.150,00 Вредност на трансакција (во денари): 24.323.650,00 Мермерен Комбинат АД Прилеп Шифра: MERM Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален Пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 1 ЕУР Количина: 13.298 % од основната главнина: 0,28% Цена по акција (во денари): 1.150,00 Вредност на трансакција (во денари): 15.292.700,00