НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 28 јуни 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.06.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –757 обични акции - Централна Кооперативна Банка АД Скопје –13 обични акции - ТТК Банка АД Скопје –30 обични акции - Алкалоид АД Скопје –96 обични акции - Стопанска Банка АД Битола –10 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –158 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –35 обични акции