НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 28 мај 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.05.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Ветекс АД Велес –44 обични акции