НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 28 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.04.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Стопанска Банка АД Скопје–106 приоритетни акции - Фустеларко Борец АД Битола –14 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –264 обични акции