НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 28 април 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.04.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Ветекс АД Велес –30 обични акции - Окта АД Скопје –18 обични акции