НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 28 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Економика АД Скопје –5 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –2 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –6 обични акции - Уготур АД Скопје –6 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –181 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –46 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –1 обични акции - Макстил АД Скопје –125 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –108 обични акции