Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 28 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонијатурист АД Скопје – 89 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 121 обични акции