ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 28 февруари 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 27.02.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -23 сопствена обична акција по цена од 29.002,00 денари за една акција, преку две трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.02.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –691 обична акција; - ОКТА АД Скопје –65 обични акции;