Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 28 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје - 2 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 95 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 100 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 123 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 752 обични акции