НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 28 ноември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.11.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –121 обични акции - Алкалоид АД Скопје –383 обични акции - Мермерен Комбинат АД Прилеп –410 обични акции