Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 28 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 25.10.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 484 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Гранит АД Скопје – 20 обични акции