Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 28 јануари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.01.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 100 обични акции
-Фустеларко Борец АД Битола – 11 обични акции
-ДС Смитх АД Скопје – 156 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 26 обични акции