Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 27 септември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.09.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 19 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје - 200 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје - 85 обични акции