Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје –10 обични акции
- ОКТА АД Скопје –37 обични акции