ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 27 септември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 26.09.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 7.920,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.09.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје –61 обични акции - Македонијатурист АД Скопје –1.200 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –50 обични акции - Охридска Банка АД Скопје –25 обични акции