Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 27 август 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.08.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 338 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 39 обични акции