Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 27 август 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.08.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Патнички сообраќај Транскоп АД Битола –43 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје –21 приоритетна акција