ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 27 јуни 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 26.06.2018 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -147 сопствени обични акции по цена од 603,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје – 41 обични акции - Гранит АД Скопје – 707 обични акции - Сковин АД Скопје – 159 обични акции