Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 27 јуни 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 26.06.2013 година Фершпед АД Скопје изврши откуп на:
-1 сопствена обична акција по цена од 43.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.06.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје –49 обични акции
- Прилепска пиварница АД Прилеп –13 обични акции