Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 мај 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.05.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 10 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 4 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 20 обични акции