Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 мај 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.05.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ВВ Тиквеш АД Скопје – 42 обични акции
- Аутомакедонија АД Скопје – 18.550 обични акции