Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.04.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Битола – 50 обични акции