Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Скопје – 181 приоритетни акции