Тркалезна маса
четврток, 27 март 2003
По повод седум годишнината од работењето на Македонската берза АД Скопје, на 28.03.2003 година Македонската берза АД Скопје организира Тркалезна маса на тема: “ Унапредување на Пазарот на хартии од вредност во Република Македонија”. Учесници во Тркалезната маса се: -М-р Петар Гошев-(Министер за финансии на Р.Македонија -воведен збор и отварање) - Д-р Весна Пендовска (Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија) -Мр. Боб Синглетерѕ (УСАИД-МИДП) - М-р Јадранка Мршиќ (Одбор на директори на Македонската берза АД Скопје) -Г-дин Трајче Мукаетов (Алкалоид АД Скопје) -Д-р Тито Беличанец (Правен Факултет -Скопје) -Д-р Михајло Петковски (Економски Факултет-Скопје) -Г-дин Стеван Шапчевски (Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје) -Г-дин Владимир Пешевски (СЕАФ- Македонија) -Г-дин Ѕвонко Станковски (Брокерско здружение на Р.Македонија)