Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје - 17 приоритетни акции
- ТТК Банка АД Скопје - 174 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 281 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 3.221 обични акции