Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје–88 обични акции
- Алкалоид АД Скопје–160 обични акции