Откуп на сопствени акции
понеделник, 27 февруари 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

                  

На 24.02.2017 година Адинг АД Скопје изврши откуп на:

-20 сопствени обични акции по цена од 707,00 денари за една акција, преку една трансакција.