Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 200 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 88 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 232 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 25 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 106 обични акции