Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 27 ноември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.11.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Кланица со ладилник АД Струмица – 21 обична акција