Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 ноември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 660 обични акции