Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 27 ноември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Герас Цунев конфекција АД Струмица –75 обични акции
- Гранит АД Скопје –2.056 обични акции
- Герас Цунев трговија АД Струмица–77 обични акции