Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 27 ноември 2015

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 26.11.2015 година Метропол АД Охрид изврши откуп на:
-6.050 сопствени обични акции по цена од 166,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.

На 26.11.2015 година Технокомерц АД Скопје изврши откуп на:
-306 сопствени обични акции по цена од 825,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.11.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Економика АД Скопје –24 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје –10 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –25 обични акции
- Пелистерка АД Скопје –49 обични акции
- РЖ КПОР АД Скопје –13 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје –6 обични акции
- Уготур АД Скопје –27 обични акции