Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 27 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Грозд АД Струмица - 42 обични акции