Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 27 октомври 2022

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 26.10.2022 година Реплек Скопје изврши откуп на 1.200 сопствени обични акции по цена од 90.000,00 денари за една акција, преку две системски блок трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.10.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 1.404 обични акции