Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 27 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 26.10.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 144 сопствени обични акции по цена од 13.998,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.

На 26.10.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 30 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје – 49 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 2.400 обични акции