НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 27 октомври 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.10.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва - ТЕАЛ АД Тетово –20 обични акции - Алкалоид АД Скопје –26 обични акции