Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 јануари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.01.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 90 обични акции