Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 27 јануари 2017

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.01.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- Патнички сообраќај Транскоп АД Битола 43 обични акции;

- Алкалоид АД  Скопје– 521 обични акции;