Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 26 септември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 25.09.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:

-10 сопствени обични акции по цена од 47.200,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.

На 25.09.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:

-100 сопствени обични акции по цена од 2.853,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.09.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Скопје–140 приоритетни акции