ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 26 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 25.07.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -25 сопствени обични акции по цена од 2.853,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје - 424 обични акции