НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 26 јули 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.07.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Европа АД Скопје –37 обични акции - Дебарски Бањи АД Дебар –30 обични акции