НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 26 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Интитут АД Скопје– 7 обични акции - РЖ Интертрансшпед АД Скопје–28 обични акции - РЖ Економика АД Скопје - 27 обични акции - Комерцијална банка АД Скопје – 10 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје - 232 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје–11 обични акции - Уготур АД Скопје - 30 обични акции - АДУТ Македонија АД Битола–20 обични акции - Топлификација АД Скопје–108 обични акции - Макстил АД Скопје – 632 обични акции