Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 26 јуни 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.06.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Македонијатурист АД Скопје  – 647 обични акции;
- РЖ КПОР АД Скопје  – 14 обични акции;
- Мода АД Свети Николе  –731 обични акции;
- Макстил АД Скопје  – 595 обични акции;
- РЖ Техничка контрола АД Скопје  – 11 обични акции;