Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 1.730 обични акции
- Макошпед АД Скопје – 140 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 174 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 423 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 400 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 500 обични акции