ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 26 април 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 25.04.2017 година Адинг АД Скопје изврши откуп на: -11.833 сопствени обични акции по цена од 680,00 денари за една акција, преку една трансакција. На 25.04.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 9.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –25 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –24 обични акции - РЖ Техничка Контрола АД Скопје –10 обични акции - Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје –161 обични акции - Уготур АД Скопје –26 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –800 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –203 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –6 обични акции - Макстил АД Скопје –552 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –28 обични акции