Откуп на сопствени акции
четврток, 26 март 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 25.03.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 5 сопствени обични акции по цена од 52.650,00 денари за една акција, преку 2 трансакции;