ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 26 март 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 23.03.2018 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -164 сопствени обични акции по цена од 621,00 денар за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Хотели Метропол АД Охрид –30 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје –10 обични акции; - Скопски Пазар АД Скопје –50 обични акции; - Тутунски Комбинат АД Прилеп –134 обични акции; - РЖ Техничка Контрола АД Скопје –767 обични акции; - Алкалоид АД Скопје –7 обични акции; - ДС Смитх АД Скопје –390 обични акции; - Бетон АД Штип –13 обични акции;