Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 26 декември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 3 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија – 25 обични акции
- Уготур АД Скопје – 47 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 44 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 122 обични акции
- Макстил АД Скопје – 522 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 183 обични акции