Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 26 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 25.11.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 224 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку две трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 9 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 21 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 22 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје – 714 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 181 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
- Макстил АД Скопје – 493 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 428 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 40 обични акции
- Уготур АД Скопје – 24 обични акции